Tóm tắt sách Trò Chơi Tiền Bạc Adam Smith – Phần 1

Trò chơi tiền bạc (The Money Game) của Adam Smith là một cuốn sách hấp dẫn, thú vị, và là một trong những cuốn sách đầu tư hay nhất mà tôi từng đọc. Không có gì lạ khi Warren Buffett đã giới thiệu Trò chơi tiền bạc trong thư hợp tác của ông năm 1968. … Đọc tiếp Tóm tắt sách Trò Chơi Tiền Bạc Adam Smith – Phần 1