Phân Tích Kỹ Thuật BITCOIN 17/11 – Phân kỳ: 15k coming?

Góc nhìn phân tích kỹ thuật Bitcoin: Bitcoin đã đạt mục tiêu lợi nhuận 16k8 và ETH đạt 480$ theo bài phân tích kỹ thuật Bitcoin ngày 11/11 và ngày 09/11. Lúc này thị trường đang có một số dấu hiệu rất đáng chú ý trong trung hạn. Mời các bạn theo dõi các cập … Đọc tiếp Phân Tích Kỹ Thuật BITCOIN 17/11 – Phân kỳ: 15k coming?