Giới thiệu giao thức phi tập trung Gridex

Giao thức phi tập trung Gridex là giao thức đầu tiên sử dụng cơ chế sổ lệnh decentralized orderbook tiên tiến trong thế giới DeFi. Trong một chia sẻ gần đây của Lợi Lưu, Founder Kyber Network có nói: “I think there are still a lot of DeFi primitives that we can work on.  A … Đọc tiếp Giới thiệu giao thức phi tập trung Gridex