Giải mã cơn sốt Axie Infinity (AXS Token)

Cơn sốt Axie Infinity (AXS) tăng không ngừng khi số người dùng hoạt động hàng ngàycủa Axie Infinity đã tăng từ 38.000 lên 252.000 trong vòng 2 tháng và Community Treasury tăng từ chưa đến 1 triệu đô la lên hơn 14 triệu đô la. Đồng thời giá AXS token cũng tăng phi mã lên gần … Đọc tiếp Giải mã cơn sốt Axie Infinity (AXS Token)