Ethereum 2.0 Staking hay không? A Big Question

Ethereum 2.0 staking hay không? ETH 2.0 chuẩn bị ra mắt, giá ETH hôm nay cũng bật mạnh theo tin tức, cộng đồng đang phải đối mặt với một quyết định quan trọng: có nên stake hay không. Nó phụ thuộc vào việc cân bằng bài toán muôn thuở của rủi ro và lợi nhuận. … Đọc tiếp Ethereum 2.0 Staking hay không? A Big Question